Chytré penízeChytrá firma

Služby

Naše znalecká kancelář nabízí oceňování následujících druhů majetku:

  • ocenění podniku jako celku a částí podniku
  • ocenění kapitálu obchodní společnosti při fúzi, rozdělení a změně právní formy
  • cenných papírů, aktiv a pasiv
  • podílů v obchodních společnostech
  • nepeněžitých vkladů
  • nabídky převzetí, nabídky na odkoupení, povinné nabídky převzetí
  • využití práva výkupu účastnických cenných papírů
  • všechny ostatní znalecké posudky dle obchodního zákoníku
Kdo jsme - ilustrace